Odbiór mieszkania Rzeszów

Badania termowizyjne

W zakresie oferowanego odbioru sprawdzam

 1. Tynki - jakość wykonania, wilgotność, kąty, płaszczyzny, odchylenia;
 2. Wylewki - jakość wykonania, wilgotność, dylatacje, równość wykonania, wypoziomowanie, jakość betonu, obecność spękań, uszkodzeń betonu;
 3. Parapety zewnętrzne i wewnętrzne - jakość materiału zgodnie ze standardem wykończenia mieszkania, uszkodzenia i poprawność zamontowania;
 4. Balkony, tarasy - prawidłowości ułożenia płytek na podłodze, spadek, fugi, obecność uszkodzeń, spękań, zamontowanie barierki, wykończenie elewacji zewnętrznej w obrębie balkonu.
 5. Stolarka okienna - zgodność zamontowanej stolarki okiennej ze standardem wykończenia mieszkania, prawidłowość osadzenia, regulacja, kompletność wyposażenia okien, rozszczelnienie i mikrowentylacja, obecność uszkodzeń, prawidłowość wykonania wnęk okiennych;
 6. Stolarka drzwiowa - zgodność zamontowanej stolarki drzwiowej ze standardem wykończenia mieszkania, kompletność wyposażenia drzwi, poprawność osadzenia drzwi;
 7. Instalacja elektryczna - zgodność zamontowania z projektem gniazd, włączników, punktów oświetleniowych, uziemienia, obecność napięcia w gniazdach i punktach oświetleniowych;
 8. Instalacja grzewcza - zgodność zamontowania grzejników pokojowych i łazienkowych;
 9. Instalacja wodna i kanalizacyjna - sprawdzamy zgodność wykonania podejść wodnych i odpływów kanalizacyjnych z planem mieszkania, zamontowanie wodomierzy wody zimnej i ciepłej.
 10. Wentylacja - zgodność wykonania kratek wentylacyjnych; działanie wentylacji, czy jest ciąg, czy nie ma wstecznego ciągu.

Do przeprowadzenia odbiorów używam profesjonalnych sprawdzonych narzędzi. Podczas odbiorów mieszkań od dewelopera używam następującego sprzętu:

 1. poziomica normowa 2m
 2. kątownik normowy 1,0m x 1,0m
 3. dalmierz laserowy firmy Bosh – linia profesjonalna
 4. wilgotnościomierz, do sprawdzania wilgotności posadzek i tynków
 5. anemometr – do sprawdzania ciągu w przewodach kominowych
 6. próbnik elektryczny

Jestem inżynierem budownictwa. Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Przez większość mojej dotychczasowej praktyki zawodowej pracowałem w firmie zajmującej się generalnym wykonawstwem obiektów. Uczestniczyłem w budowie szpitali, basenów oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wszystkich etapach realizacji inwestycji, począwszy od pierwszego wbicia łopaty, przez roboty fundamentowe, konstrukcyjne i wykończeniowe do momentu przekazania lokali nabywcom.
Dzięki zdobytemu w ten sposób doświadczeniu zawodowemu dziś w sposób profesjonalny wykonuję m.in. odbiory mieszkań od deweloperów i domów dla klientów indywidualnych. Pracując przez lata w nadzorze generalnego wykonawcy doskonale wiem gdzie najczęściej mogą występować błędy wykonawcze. Podczas odbioru nieruchomości, który przeprowadzam ze szczególną dokładnością, potrafię z łatwością zlokalizować usterki, wskazać źródło ich powstania oraz zaproponować optymalny sposób usunięcia wykrytego problemu.

Zapraszam do współpracy